"Rowing harder doesn’t help if the boat is headed in the wrong direction." —Kenichi Ohmae

Welkom!

KateGoriako is een bureau dat zich sterk maakt voor het bevorderen van ROWE in organisaties en medewerkers. KateGoriako staat voor innovatie, eigen initiatief, keuzevrijheid, creativiteit, diversiteit en flexibiliteit. KateGoriako ondersteunt werkgevers en medewerkers die ROWE willen omarmen. Het is in het belang van werkgevers bewuster om te gaan met het welbevinden van medewerkers. Tegelijkertijd hechten we veel waarde aan de aandacht van medewerkers voor hun eigen welbevinden. Medewerkers die onderpresteren zitten minder goed in hun vel dan medewerkers die presteren naar vermogen. Het inzicht van de medewerker in het eigen welbevinden draagt bij meer werkplezier, beter en langdurig presteren. Innovatie, eigen initiatief, keuzevrijheid, creativiteit, diversiteit en flexibiliteit zijn niet meer weg te denken in duurzame organisaties.

In duurzame organisaties http://www.bigimprovementday.org draait het in de eerste plaats niet om de resultaten maar het welbevinden van de medewerker. KateGoriako maakt zich sterk voor deze ROWE visie.

Over ons

We hebben een doel

KateGoriako biedt hulp aan organisaties met als doel medewerkers meer plezier uit hun werk te laten halen. Ons doel is bijdragen aan een duurzaam ROWE organisatie. Read More »

Onze aanpak

We doen het samen

We gaan factoren die het welbevinden van medewerkers beïnvloeden omzetten in een aantal kenmerken van een duurzaam ROWE organisatie. Read More »

Maatwerk

We bieden maatwerk

ROWE wordt belangrijker naarmate organisaties meer streven naar duurzaam inzetbaarheid van medewerkers. Read More »


Blog

latest blog posts Visit the Blog
Wonen

Wonen